top of page

שיקום לאחר רעידות אדמה 

HPIM2959.JPG
HPIM2714.JPG

החברה צברה ניסיון רב בבניה חדשה לפי תקני עמידות מפני רעידות אדמה, בחיזוק של מבנים קיימים ובשיקום בנינים שניזוקו בעקבות רעידות אדמה.

 

באפריל 2009 רעידת אדמה חזקה ביותר פקדה את העיר לאקוילה כ-100 ק"מ מזרחית מרומא.

הרעש גרם להרס רב בעיקר בעיר העתיקה אך גם בשכונות החדשות.

בשכונות החדשות קרסו או ניזוקו קשות בנינים רבים שנבנו לפני פרסום התקנים לעמידת מבנים מפני רעידות אדמה.

 

בשיקום המבנים ההיסטוריים שניזוקו יותר קשות, ואשר בוצע על בסיס מכרז של הממשלה, אחד האתגרים היה תמיכת האלמנטים הארכיטקטוניים ששרדו על מנת לאפשר את הטמעתם במבנה המשוחזר העתיד להבנות בטכנולוגיה מודרנית.

 

שיקום בנייני המגורים - שנבנו בשכונות חדשות בשנות החמישים או השישים של המאה ה-20 - בוצע על בסיס הסכמים עם בעלי הדירות ותחת הפיקוח של הרשויות שסבסדו חלקית את בעלי הדירות בממון העבודות.

 

בבניינים אלה, כדי לקשר בין האלמנטים החדשים לאלה שלא ניזוקו ועל מנת לחזק אותם מפני רעידות אדמה עתידיות, נעשה שימוש רחב בסיבי פחמן. לסיבים אלה יש תכונות של חוזק וגמישות שמאפשרות חיזוק מבנה תוך עיבוי קטן בלבד של האלמנטים הקונסטרוקטיביים הקיימים.

bottom of page