top of page

מגורים 

Acilia (4).JPG

החברה עוסקת במגוון רחב של פרויקטים למגורים, ביניהם שכונות מגורים חדשות באזורי פיתוח, שכונות וילות בפרוורי העיר ושיכונים ממשלתיים. כל הפרויקטים כוללים פיתוח סביבתי ותשתיות עם דגש על פתרונות בר-קיימא מבחינה סביבתית. בחלק מהפרויקטים משולבים שטחים מסחריים ומבנים ציבורים. החברה מטפלת בכל שלבי הפרויקט, מהשתתפות במכרזים או רכישת הקרקע, תכנון, היתרי בנייה, בנייה ועד למכירה ומסירה ללקוח. החברה ביצעה גם פרויקטים של שימור ושיפוץ מבנים קיימים בעלי ערך היסטורי.

PgDSCF5663.JPG
bottom of page