top of page

התחדשות עירונית 

החברה מתכננת, מבצעת ומנהלת פרויקטים של התחדשות עירונית ובעיקר תמ״א 38, באזור ירושלים. 

הוצאות ביצוע הפרויקט חלות על היזם בלבד ובעלי הדירות אינם נדרשים לשאת בהוצאות כלל.

ביצוע פרויקט תמ"א 38/1 מקנה לבעלי הדירות מס' יתרונות וביניהם:

  • חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה.

  • שיפוץ חיצוני ופנימי של הבניין.

  • תוספת מעלית.

  • החלפת תשתיות.

  • תוספת שטח של עד 25 מ"ר הכוללת ממ"ד וכן מרפסת שמש עד 12 מ"ר (במקום שניתן תכנונית להוסיף או להרחיב מרפסת).

 

יתרונות אלו מעלים את ערכו של הנכס שבבעלותם ומשביחים אותו באופן משמעותי.

פרויקטים בתכנון 

bottom of page