פרויקט המושבה האיטלקית ברחוב הילדסהיימר בירושלים - 44 יח"ד מפוארות במיקום יוקרתי במושבה הגרמנית ששווקו לתושבי חוץ ולישראלים. גם כאן נבנו חלק מהיחידות במסגרת חוק עידוד השכרת דירות. 

3 בניינים, 165 יח"ד במתחם ברנר בתל אביב – המושבה האיטלקית.  נבנה כפרויקט משולב - מכירה רגילה בשילוב של כ 44 יח"ד במסגרת חוק עידוד השכרת דירות.